เกี่ยวกับผู้เขียน

Kampee

kampee

เกี่ยวกับผู้เขียน 
ชื่อ : คัมภีร์ สีดาวงษ์
ชื่อเล่น : เกรียง, พนา
นามเรียกขานทางอินเทอร์เน็ต : พนาไพรสนณ์ หรือนายพนา
อาชีพปัจจุบัน : โปรแกรมเมอร์, ผู้ดูแลระบบ Linux, Unix, Novell..etc  อิสระ (Freelance)
งานอดิเรก : เดินทางท่องเที่ยวผจญภัย เขียนบันทึกเรื่องราวที่สนใจ